Magija

Pokazatelji prostitucije u astrologiji – aspekti u natalnoj karti

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Grčka riječ za prostituciju je πόρνη (porn) izvedena od glagola pernemi (prodati). Engleska riječ pornografija je izvedena iz grčke riječi πόρνη. U drevnom grčkom društvu prostitucijom su se bavile i žene i muškarci. Žene koje su se bavile prostitucijom su često bile vrlo poznate i utjecajne i morale su plaćati poreze i nose prepoznatljive haljine. Neke, koje su bile poznate po ljepoti su više naplaćivale svoje usluge.

Postojalo je više kategorija prostitucije, žene u statusu robova su mahom bile korištene za seksualne usluge, među njima su čak bila i djeca koju su roditelji napustili. One su imale svog robovlasnika koji im je ugovarao mušterije i to naplaćivao.

U drugu kategoriju spadaju žene koje više nisu robovi, stekle su određenu slobodu da samostalno odlučuju s kim će spavati.

U treću kategoriju spadaju hetere, učene i vrlo moćne žene, koje su pored seksualnih usluga mogle se uključuju u rasprave sa učenim ljudima. Muškom prostitucijom su se mahom bavili mladići u adolescentnom razdoblju. Korisnici usluga i muške i ženske prostitucije su mahom bili muškarci.

U starom Rimu prostitucija je također bila rasprostranjena i legalna, a prostitucijom su se bavila oba spola, bez ikakvih moralnih neodobravanja ili sankcija, sve dok su umjereno konzumirali seksualne aktivnosti. Iako je prostitucija smatrana dozvoljenom, posao prostitucije se smatrao sramnim. Prostitucijom su se mahom bavili robovi ili bivši robovi, kao i ljudi s margine. Sve govori da su Rimljani imali ambivalentan stav prema prostituciji.

Također postojale su prostitutke koje su imale određeni status u društvu, a zaslužile su ga dobrim i moralnim djelima i prostitutke koje su se samo bavile pružanjem seksualnih usluga. Između stare Grčke i Rima su postojale sličnosti u vezi s činjenicom da su i robovi i napuštena djeca bili pripremani za prostituciju, postojali su ljudi koji su se isključivo time bavili. U nekim slučajevima, prostitucija se koristila i kao vid pravne sankcije protiv slobodnih žena koje su bile umiješane u neke kriminalne radnje.

U Japanu, tijekom 17og stoljeća, Edo razdoblja, su se pojavile otmjene kurtizane nazvane oiran (u doslovnom prijevodu znači – moja starija sestra). Kurtizane nisu rangirane prema klasnom principu, utvrđenim rođenjem, već po razini obrazovanja, ljepoti, karakteru, sposobnostima.

Da bi djevojka postala oiran morala je proći obuku aranžiranja cvijeća, ceremoniju čaja i kaligrafiju. Među oiran djevojkama su postojale i taju djevojke čiji su klijenti bili isključivo intelektualci. Pojavom gejša koje su prakticirale otvoreniji vid zabavljanja prosječnog posjetitelja završava razdoblje oiran tradicije.

Status sličan statusu oiran u Japanu, u Indiji su imale tava djevojke (tawaif).

Tijekom srednjeg vijeka Rimokatolička crkva nije priznavala prostituciju, ali ju je dozvoljavala kako bi spriječila veće zlo, kao što su silovanje, sodomija masturbacija

U 16. i 17. stoljeću Crkva je htjela u postpunosti eliminirati prostituciju iz društva zbog bolesti koje su počele da se šire, ali u tome nije uspjela, pa je na kraju počela tolerirati prostituciju kao manje zlo.

Stoljećima kasnije prostitucija je počela da se razmatra s pravnog aspekta, a pojavom feminizma i sa psihološkog i integrativnog aspekta ličnosti.

Iako danas imamo pojmove poput seks turizma i elitne prostitucije, gdje se pretpostavlja da žene mahom dobrovoljno ulaze u tu priču i dalje postoji vid nasilja i eksploatacije ženskog tijela i nipodištavanjem integriteta žene. Muška prostitucija ne znači da nema, ali svakako je manje vidljiva od ženske prostitucije.

Pokazatelji prostitucije u astrologiji

Da bismo razmatrali prostituciju u natalnoj karti moramo najprije uzeti u obzir motive i to pod uvjetom da se prostitucija uzima kao sloboda izbora.

U tom slučaju osoba može pružati seksualne usluge, jer želi novac, dakle, čisto materijalni motivi. Drugi slučaj je da osoba pruža seksualne usluge, jer na taj način osjeća neko ispunjenje i ima bolju sliku o sebi, pogotovo ako je na neki način bila zlostavljana u djetinjstvu. I dok se materijalni motivi mahom odnose na novac, psiholoških motiva ima mnogo više, a često se događa da ih osoba nije ni svjesna.

Prostitucija u najčešćem broju slučajeva, ako je dobrovoljna, ima veze s niskim samopouzdanjem, nedostatkom ljubavi prema sebi, ali i nesposobnošću da se ljubav osjeti prema drugoj osobi. Obično je osoba na neki način lišena roditeljske ljubavi ili je doživjela odbacivanje ili čak zlostavljanje. U većini situacija bi trebalo obratiti pažnju na Mjesec, u kom znaku se nalazi i kakve aspekte pravi, jer on najslikovitije opisuje kako se osoba osjeća i da li može ponašati uravnoteženo ili ne.

Mjesec predstavlja i našu prošlost i rano djetinjstvo, pa je pokazatelj odnosa majke prema nama, kao i našeg doživljaja njene ljubavi. Mjesec u teškim aspektima najčešće ka Saturnu daje vrlo hladne i rezervirane osobe, kojima je seks jedan od načina da se osjećaju dobro u vezi sa sobom. S tim u vezi, kako osoba ne može naći zadovoljstvo s jednom osobom, jer ga ne može naći ni u sebi, stalno će mijenjati partnere, a u stalnoj potrazi za majčinskom ljubavlju. Slično će biti i sa Venerom.

Dakle, primarno, Mjesec i Venera u hladnim znacima i teškim aspektima predstavljaju psihološko nezadovoljstvo, nedostatak ljubavi i samopouzdanja. Mars i Saturn u teškim aspektima donose neki vid zlostavljanja ili potrebu osobe da tijekom seksualnih radnji bude agresivna i povređuje.

Aspekti sa Uranom ili Neptunom, obično govore o pretjeranoj idealizaciji ljubavi, pretjeranoj slobodi u emotivnim odnosima koja se najčešće manifestira kroz orgije, a može govoriti io seksualnim devijacijama ili maštarijama koje se ispunjavaju kroz seks. Pluton u aspektima ka osobnim planetima obično donosi metode gušenja, vezivanja i nekog oblika mučenja i gubitka svijesti neposredno prije svršetka seksualnog čina.

No, da bi se o ovome pričalo potrebno je pogledati i položaj Marsa, jer on znači energiju, akciju, uzbuđenje i strast i Saturna, jer on označava restrikciju i nametanje discipline. Konkretno u ovoj plutonovskoj situaciji mučenja druge osobe, ego (Mars) se pokazuje kroz nametanje discipline, kazne (Saturn), a kroz vezivanje, ubijanje, gušenje (Pluton).

Najčešći aspekti i pozicije u natalnoj karti koji mogu govoriti o prostituciji:
*** Važna obavijest: iako se može desiti da imate većinu aspekata, ne znači da ćete se baviti prostitucijom, jer prostitucija je posljedica i socijalnih i obiteljskih uvjeta, a najviše slobodnog izbora čovjeka ***

-Venera u Djevici. U znaku Djevice, Venera umije da doživi ljubav, ali kroz stalno preispitivanje, sumnju i pretjeranu analizu partnera i veze. S tim u vezi, sumnjičavost i strah od vezivanja poništavaju vrijednost ljubavi, zato osoba često ljubav doživljava isključivo poslovno. U krajnjem slučaju, kako je Djevica znak pomoći i žrtvovanja, ovo često znači da osoba žrtvuje svoju ljubav zbog nekog, pa kroz prostituciju pomaže drugima (kad već ne može sebi).

-Venera u vatrenim znacima može biti pokazatelj promiskuiteta, jer vatreni znaci vole pažnju, moć i dominaciju, a kako je Venera simbol ljubavi i požude, sasvim je sigurno da će se kroz seksualne aktivnosti ispoljavati potreba za pažnjom. Ovo ne znači da će svatko tko ima Veneru u Ovnu, Lavu ili Strijelcu biti promiskuitetan ili sklon prostituciji, ali svakako govori o njegovom seksualnom apetitu i što ga privlači kod partnera. Također kod vatrenih znakova je prisutna potreba za natjecanjem, pokazivanjem i osvajanjem.

-Venera u aspektu sa Plutonom daje obično karizmatične ličnosti. I harmonični i neharmonični aspekti daju potrebu za dubokom transformacijom kroz seksualni čin, kao i karizmu, s tim da kod teških aspekata se može desiti da se kroz seksualni čin ispoljava grubost i mržnja, dok sa pozitivnim aspektima osoba želi kroz prirodno povezivanje i osjećanje ljubavi osjeti transformaciju.

-Mars ili Venera ako su položeni u osmom polju. I ne zato što osmo polje odgovara simbolici seksa, što je česta zabluda u astrologiji, već zato što je 8 polje, polje drugih ljudi, a kako su Mars ili Venera položeni u tom polju to znači da je naša energija i strast ili potreba da budemo voljeni ovisna od drugih ljudi. Mars predstavlja životnu energiju, a Venera samovrednovanje, koje dosta zavisi od toga da li nas drugi ljudi vole i poštuju, da li nas prihvaćaju. U ovom slučaju, seksualnost osobe i koliko ona poštuje i voli sebe zavisi od toga koliko je poštuje i voli partner ili drugi ljudi. To bi značilo da je ovim osobama seks dokaz da su voljeni i prihvaćeni od drugih ili da nisu sigurni u nečiju ljubav dok ne uđu u seksualne odnose s tom osobom, jer tako potvrđuju sebe (Venera) i svoj izgled, ego (Mars).

-Položaj Urana, Neptuna, Plutona u 8 polju govori opet o tendencijama ka drugim ljudima io vezi s novcem drugih ljudi, što je dobar pokazatelj prostitucije.

-Aspekti Mjeseca, Venere, Marsa sa Neptunom govore o zavisnosti od seksualnih aktivnosti. S tim da i harmonični i neharmonični aspekti mogu dovesti do prostitucije, ali kod neharmoničnih aspekata to može prerasti u ovisnost koju osoba teško kontrolira, dok kod harmoničnih aspekata osoba može svojevoljno da izabere prostituciju, jer primjerice kroz nju nalazi inspiraciju ili seks smatra umjetnošću.

-Aspekt Marsa sa Saturnom daje potentnost i pod stare dane, zdravu i održivu seksualnu energiju, koja u neharmonični aspektu može postati brutalna, tiranijska, tlačiteljski, gdje jedan partner pokazuje moć nad drugim.

-Neharmonični aspekti Merkura i Neptuna ili Merkura i Plutona daju psovanje, prljav govor tjedna seksualnih aktivnosti ili prljave misli.

-Neharmonični aspekti Marsa i Venere obično govore o jakoj požudi i neobuzdanoj seksualnoj energiji kao i natjecanju, ljubav se vidi kroz nasilje ili se seksualni partneri percipiraju kao objekti prema kojima osoba nema nikakvu emociju.

-Aspekti Venere sa Jupiterom najčešće daju pretjerivanja. Ako Jupiter simbol širenja i ekspanzije, a Venera simbol ljubavi i senzualnosti, onda njihova kombinacija može dati ovisnost od seksualnih aktivnosti i uživanja. Kada se pravilno kanalizira, ovo je aspekt glazbe, plesa, visokog obrazovanja. Ove osobe su vrlo senzualne, imaju naglašene usne ili kukove, lijepe i meke crte lica.

-Pet stanovništvo se odnosi na seksualne aktivnosti, pa će mnogo planeta u petom polju pokazati tendenciju ka flertu, zabavi, mijenjanju partnera. Međutim da bi se ovo potvrdilo, potrebno je pogledati i druge faktore. Primjerice ako se na vrhu petog polja nalazi znak Strijelca, a Jupiter je također u Ribama ili Strijelcu i gradi kvadrat sa Venerom u Djevici, onda možemo govoriti i to pod pretpostvake, o promiskuitetnom ponašanju.

-Venera ili Mjesec u Jarcu znače da se emocije jako teško pokazuju, odlažu se ili nisu prioritetne tijekom seksualnih aktivnosti. Točnije, osoba je sposobna emocije ostavi po strani i da odnos s drugom osobom promatra isključivo poslovno.

istraživanje
U istraživanju 166 natalnih karti, utvrđeno je da najčešći znakovi koji se javljaju u prostituciji:

Jarac
Lav
Ovan
rak
Vaga
strijelac
Najčešći znaci u kojima se Venera nalazila su:

Djevica
Vodenjak
Ovan
strijelac
Škorpion
ribe
Polja u kojima su najčešće zastupljene pozicije Sunca, Mjeseca i Marsa su:

7 polje
8 polje
1 polje
10 polje
9 polje
5 polje
Najčešći aspekti koji su se javljali su:

Pluton u konjunkciji s ascendentom
Mars u konjunkciji sa Saturnom
Mars u konjunkciji s Neptunom
Venera u konjunkciji sa vrhom 7 polja
Neptun u konjunkciji sa vrhom 7 polja

Vid prostitucije koja je obrađivana u tekstu je zasnovana na slobodnom izboru osobe uslijed materijalnih i / ili psiholoških motiva. Nije se obrađivala prostitucija kao vid nasilja i eksploatacije žena. U tom slučaju, vjerojatno je da bi bila uključena i druga kombinacija aspekata. Također, ovim tekstom se ne obuhvaća seksualna orijentacija osoba, niti je namjera da se muškarac, odnosno žena prikazuju u bilo kakvom svjetlu. Cilj je isključivo povijesni prikaz prostitucije, njen razvoj i pokazatelji prostitucije u natalnoj karti.

Seksualne aktivnosti i općenito prostitucija i dalje predstavljaju tabu, da li zbog religijskog koncepta koji je seks označio nečistim ili zbog tendencije današnjeg društva da prikazuje dvostruke moralne vrijednosti, s jedne strane mnogo eksplicitnih sadržaja te vrste, s druge strane diskriminacija osoba koje se prostitucijom bave; možda je i zbog toga što se prostitutke povezuje sa spolnim bolestima, te smatra prljavom.

Svakako, osobe koje se bave prostitucijom pod uvjetom da su je izabrale svojom slobodnom voljom nisu manje vrijedne od drugih osoba. One su često pokazatelj da sustav i društvo ne čine dovoljno za pojedinca.

Seks predstavlja jedinu teritoriju na kojoj i žena i muškarac podjednako pokazuju svoju snagu i ranjivost, što je posebno privlačno, s obzirom da društvo zabranjuje muškarcu pokazati ranjivost, a ženi snagu.

Seks je zato spoj društveno nespojivih elemenata koji jedino u svojoj tajnosti otkrivaju besmrtnost dvije osobe.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

ASTROLOZI - poziv do rješenja Vašeg problema

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

HRVATSKA

3,49 KN

4,78 KN

SRBIJA

120 RSD

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 €

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

ŠVEDSKA

7 SEK