Magija

Tarot -VI Ljubavnici (ili Braća) …… Ključ je u tome da ova karta predstavlja Stvaranje svijeta

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

Ova karta i njezin blizanac, XIV, Umjetnost, su najveće nepoznanice i najteže su za tumačenje od svih Atu ulaznice. Svaki je simbol sam po sebi dvojak, tako da značenja obrazuju jedan divergentan niz, a integracija karte može se postići jedino ponavljanjem vjenčavanja, identifikacijama i nekim vidom hermafroditizma.
Pa ipak je sama atribucija čista jednostavnost. Atu VI se odnosi na Blizance (Gemini), kojima vlada Merkur. Odgovarajuće hebrejsko slovo je Zain, što znači “Mač”, i otuda je okvir karte Svod Mačeva, pod kojim se odvija Kraljevsko Vjenčanje.

Mač je prevashodno oruđe diobe, podjele. U svijetu intelekta – a to je svijet garniture Mačeva – on predstavlja analizu. Ova karta i Atu XIV zajedno čine sveobuhvatnu alkemijski maksimu: Solve et coagula.

Shodno tome, ova karta je jedna od najtemeljnijih u Tarotu. To je prva karta na kojoj se javlja više nego jedan lik (Majmun Tota na Atu I je samo sjena). U svom prvobitnom obliku, to je bila priča o Postanku.

Ovdje je, zbog povijesne zanimljivosti, pridodat prikaz ove karte u njenom prvobitnom obliku iz Liber 418.

“Postoji jedna asirska legenda o ženi s ribom, a postoji i legenda o Evi i Zmiji, jer Kain ne bijaše sin Adamov i Evin, već sin Evin i Zmijin. I zato kad ubi brata svojega, bijaše prvi ubojica, jer žrtvovaše žive stvari demonu svojemu, dobi Kain žig na licu svojemu, koji je žig Zvijeri o kojoj se besedi u Apokalipsi i žig Inicijacije.

“Prolijevanje krvi je nužno, jer Bog nije čuo djecu Evinu sve dok krv ne bi prolivena. A to je površna religija; ali Kain nije govorio s Bogom, niti je imao biljeg inicijacije na licu, tako da su ga se svi ljudi klonili, sve dok nije prolio krv. A ta krv bijaše krv brata njegovoga. To je tajna šestog ključa Tarota, koji ne treba nazivati ​​Ljubavnici, nego Braća.

KNJIGA TOTA

“Posred karte stoji Kain; u desnici drži Thorov Čekić kojim je ubio svog brata, i koji je sav vlažan od krvi. A ljevicu svoju pruža otvorenu kao znak svoje nevinosti. s desne strane mu je majka Eva, oko koje je izuvijanim zmija čija kukuljica je raširena iza Evine glave, a sa lijeve strane mu je lik koji je u ponečemu nalik na Hindu božicu Kali, ali mnogo zavodljiviji. Pa ipak ja u
njoj prepoznjem Lilit. Nad njim je Veliki Žig Strijele, okrenut prema dolje, ali prostreljen kroz srce djeteta. I to dijete je Abel. A značenje ovog dijela karte je nepoznato, ali to je točan crtež tarot karte; a to je točna magijska bajka iz koje su hebrejski prepisivači, koji nisu bili potpuni inicijanta, ukrali svoju legendu o Padu i svim kasnijim događajima. ”

Od veoma velikog značaja je to što gotovo svaka rečenica u ovom odlomku naizgled preobraća značenje one koja joj je prethodila. Tome je razlog to što je reakcija uvijek jednaka i suprotna akciji. Ova jednadžba je, ili bi trebao biti, simultana u svijetu intelekta, u kojem nema velikih vremenskih zaostataka; formulacijom neke ideje gotovo u istom trenutku stvara se i njena suprotnost. Suprotnost bilo koje tvrdnje je sama po sebi implicitna. To je neophodno da bi se održao ekvilibrijum Univerzuma. Teorija je protumačena u ogledu u Atu I, opsjenar, ali je sada ponovno moramo istaknuti u prvi plan da bismo pružili tumačenje ove karte.

Ključ je u tome da ova karta predstavlja Stvaranje svijeta. Hijerarsi su tu tajnu smatrali tajnom od neprocjenjive važnosti. Shodno tome, inicijant koji su predali Tarot na upotrebu tjedna Eona Ozirisa, zamijenili su prvobitnu kartu koja je prethodno opisana u “Viziji i Glasu” (The Vision and the Voice). Njihova briga je bila da stvore novi, vlastiti Univerzum.
Oni su bili očevi Nauke. Njihovi metodi rada, sakupljeni pod generičkim imenom Alhemije, nikada nisu objelodanjeni javnosti. Ono što je zanimljivo je to da su sva postignuća moderne znanosti u proteklih pedeset godina pružila priliku inteligentnim i obrazovanim ljudima da razmišljanjem dođu do zaključka da je sveukupna težnja znanosti bila to da se vrati alkemijskim ciljevima i (mutatis mutandis) metodama. Tajnost koju su upražnjavali alkemičari bila je nužna zbog moći Crkava koje su ih progonile. Istom onom žestinom kojom su se vjerski fanatici međusobno razračunavali, svi su se zajednički okomili na novorođenče Nauku, koja će, kako su nagonski predosjetili, značiti kraj neznanju i vjeri od kojih su ovisili njihova moć i bogatstvo.

Tema ove karte je Analiza, praćena Sintezom. Prvo pitanje koje postavlja nauka glasi: “Od čega se sastoje stvari?” Nakon što na to dobije odgovor, sljedeće pitanje je: “Kako ih možemo drugačije rasporediti da bi nam bile od veće koristi?” Time se obnavljaju temeljna načela Tarota.

Lik s kukuljicom koji zauzima središte Karte jedan vid Pustinjaka, o kome se daju podrobnija obavijesti u Atu IX. On je i sam jedan vid boga Merkura, koji je prikazan na Atu I; on je sasvim prekriven, kao da time daje na znanje da krajnji uzrok leži u domenu izvan moći ispoljavanja i intelekta.
(Kao što je drugdje već objašnjeno, samo su dvije operacije na kraju moguće – analiza i sinteza.) On stoji u Znaku ulazećeg, kao da projicira tajanstvene sile stvaranja. Oko njegovih ruku je obavijen svitak pergamenta, koji nagovještava Riječ koja je i njegova suština i njegova poruka. No Znak ulazećeg je i Znak Blagoslova i zaređenja. Otuda je njegovo djelovanje na ovoj karti Svetkovanje Hermetičkog Vjenčanja. Iza njega su likovi Eve, Lilit i Kupidona. Ova simbolika je združena da bi se u izvjesnoj mjeri sačuvao prvobitni oblik karte i da bi se pokazao njen izvor, nasljeđe i kontinuitet s prošlošću. Na Kupidonov tobolcu urezana je riječ Telema (Thelema), koja je Riječ Zakona. (Vidi Liber AL, poglavlje I, stih 39) Njegove strelice su kvanti Volje. Time je dokazano da ova fundamentalna formula magičkog djelovanja, analize i sinteze, traje Eonima.

Sada se možemo posvetiti i samom Hermetičkom Vjenčanju.

Ovaj dio karte je pojednostavljen i preuzet iz “Kemijsko Vjenčanje Kristijana Rozenkrojca” (The Chymical Marriage of Christian Rosenkreutz), remek-djela koje je predugo i previše razuđeno da bi se ovdje moglo korisno iz njega citirati. No suština analize je neprekidna klackalica kontradiktornih ideja. To je glif dvojnosti. Kraljevske ličnosti o kojima je riječ su Crni ili Mavarski Kralj sa zlatnom krunom i Bijela Kraljica sa srebrnom krunom.
Njega prati Crveni Lav, a nju Bijeli Orao. To su simboli muškog i ženskog principa u Prirodi; stoga su oni podjednako, u različitim fazama manifestiranja, Sunce i Luna, Oganj i Voda, Zrak i Zemlja. U kemiji se javljaju kao kiselina i lužine ili (dublje) metali i nemetala s tim što te riječi moramo shvatiti u najširem filozofskom smislu, tako da na jednoj strani obuhvaćaju vodik, a na drugoj kisik. U tom pogledu, lik s kukuljicom predstavlja protejski element ugljika, sjeme sveg organskog života.

Simbolika muškog i ženskog se dalje produbljuje pomoću Kraljevog i Kraljičinog oružja; on drži Sveto Koplje, a ona Sveti Gral; preostalim dvjema rukama, koje su spojene, kao da daju svoj pristanak na ovaj Brak.
Njihovo oružje pridržavaju djeca-blizanci, čiji položaj je zamijenjen; jer bijelo dijete ne samo što drži Pehar, nego nosi i ruže, dok crno dijete, koje drži Koplje svoga oca, nosi i štap, koji je ekvivalentan simbol. U dnu cijelog prizora je posljedica Braka u prvobitnom i pantomorfnom obliku: radi se o krilatom orfički jajetu. To jaje predstavlja suštinu sveg onog života koji potpada pod formulu muškog i ženskog. Njime se nastavlja simbolika Zmija kojima je protkan Kraljev plašt i Pčela koje su izvezene kao ukras na Kraljičinom ogrtaču. Jaje je sivo, mješavina bijelog i crnog; time ono naglašava suradnju tri Vrhunska Sefirota na Drvu Života. Zmija je ljubičaste boje, Merkur u Kraljičinoj skali boja. Ona je utjecaj ovog Božanstva ispoljenog u Prirodi, dok su krila u nijansi grimizne boje, boje (u Kraljevoj skali) Binaha, velike Majke. Stoga se u ovom simbolu nalazi potpun glif ekvilibrijuma neophodnog za otpočinjanje Velikog Djela. Ali, što se tiče posljednje tajne, to ostaje neriješeno. Ideja da se stvori život je savršena, ali je priroda tog života skrivena. On je kadar da se pretvori u sve moguće oblike; ali kakve
oblike? To ovisi od utjecaja koji će se ispoljiti tjedna bremenitosti.

Lik u zraku zadaje nam izvjesne teškoće. Tradicionalno tumačenje ovog lika glasi da je to Kupid. A nije nam baš odmah jasno kakve veze ima Kupid sa Blizancima (Gemini). Razmišljanje o položaju putanje na Drvu Života ne baca nikakvu novu svjetlost na taj problem, jer Blizanci vode od Binaha do Tifaret. Time, naravno, iskrsava cijeli niz problema u vezi s Kupidonu. Rimska božanstva obično predstavljaju jedan materijalni vid grčkih, od kojih vode porijeklo. U ovom slučaju, u pitanju je Eros. Eros je sin Afroditin, a predanja se ne slažu oko toga da li mu je otac Ares, Zeus ili Hermes – to jest, Mars, Jupiter ili Merkur. Njegov izgled na ovoj karti navodi nas na pomisao da bi otac mogao biti, gotovo sigurno, Hermes.
Ovakav stav potkrepljuje i činjenica da nije sasvim jednostavno razlikovati ga od djeteta Merkura, jer su im zajedničke osobine nestašluk i nemarnost, kao i ljubav prema smišljanju podvala. No u ovom liku ima čudnovatih karakteristika. Luk i strijele nosi u zlatnom tobolcu. (Ponekad je predstavljen s bakljom.) Krila su mu zlatna, a preko očiju nosi povez. Iz toga bi se moglo zaključiti da on predstavlja inteligentnu (i istovremeno nesvjesnu) volju duše da se sjedini sa svim i svačim, kao što je već objašnjeno u općoj formuli glede agonije odeljivosti.

U alkemijskim likovima se Kupidonu ne pridaje nikakav poseban značaj. Pa ipak, u jednom smislu je on izvor sveg djelovanja; libido da se Nula izrazi kao Dvije. Sa jedne druge točke gledišta, može se promatrati kao intelektualni aspekt utjecaja Binaha na Tifaret, jer je (po jednom predanju) naziv ove karte “Djeca Glasa, Proročište svemoćnih Bogova”. S ove stajališta, on je simbol nadahnuća, koji se spušta na zakukuljeni lik koji je, u ovom slučaju, prorok koji upravlja spajanjem Kralja i Kraljice. Njegova strijela predstavlja duhovnu inteligenciju neophodnu za alhemijske operacije, a ne tek puku glad,
želju za njihovim obavljanjem. Sa druge strane, strijela je karakterističan simbol smjera, te je otuda sasvim na mjestu staviti riječ “Telema” na tobolac ispisanu grčkim alfabetom. Isto tako treba naglasiti da suprotna karta, Sagittarius, znači Nositelj Strijele ili Strijelac, lik koji se ni u kakvom obliku ne javlja na Atu XIV. Ove dvije karte se u tolikoj mjeri međusobno nadopunjuju da ih je nemoguće odvojeno proučavati ukoliko želimo pružiti zaokruženo i potpuno tumačenje.

VI LJUBAVNICI – Djeca Glasa, Proročište Moćnih Bogova
Opis karte
Ova posebno alkemijska karta je simbol stvaranja, a mačevi skreću pozornost na proces dijeljenja koji se odigrava. Kain i Abel predstavljaju odbijanje Boga da čuje Evinu djecu dok krv nije prolivena. Čini se da je ovo simbolizacija vanjske religije. Putem prolijevanja krvi i vanjskih religija Kain je bio u stanju da ima kontakt s ljudima. U tom smislu značenje karte je davanje znanosti čovječanstvu, ošto ubojstvo simbolizira analizu a naknadni kontakt sintezu.

Tumačenje
Uspravno postavljena: Na jednostavnom razini ova karta se može tumačiti kao da predstavlja ljubav (ponovo obnovljenu) i sretne odnose. Na dubljoj razini Ljubavnici označavaju značajan izbor koji treba napraviti u nekoj sferi života, izbor od nekoliko suprotnih opcija koje treba razmotriti. Ovo zabrinjava osobu, ali ova karta ukazuje da će dobro razmatranje razriješiti unutarnje sukobe i konačno dovesti do ispravne odluke.

Glavna značenja: Sklonost i otvorenost prema nadahnuću, duhovnom opažanju i pronicljivosti.

Obrnuto postavljena: Ljubavnici predvi | aju pad pred testovima i iskušenjima, nestabilnost, odvajanje. Osoba je frustrirana ljubavnim aferama ili bračnim odnosima koji se mogu razriješiti samo kroz intervenciju izvana. Ovo može biti osoba koja je nestalna, nelojalna i spremna za sramne odnose.

Glavna značenja: Površnost, neodlučnost, plitke veze s drugima, nepostojanost, neuravnoteženost i proturječnost.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOZI - poziv do rješenja Vašeg problema

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM